• تماس با ما

بهین راهبرد دانش

آدرس دفتر موسسه: 

دسترسی از خیابان ولیعصر: دسترسی از خیابان ولیعصر: خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ساعی ـ نرسیده به بیمارستان مهرگان ـ بن بست 36 ـ پلاک 7 ـ مجتمع ولیعصر یک ـ طبقه اول ـ واحد 113

دسترسی از خیابان وزرا: خیابان وزرا ـ جنب مجتمع مهرگان ـ پلاک 108 ـ مجتمع ولیعصر یک ـ طبقه اول ـ واحد 113

نام تلفن شهر
مدیر موسسه 8182 8852 (021) تهران
صاحب امتیاز مجوز 8182 8852 (021) تهران
مشاوره تحصیلی 8182 8852 (021) تهران

مشاوره تلفنی

8182 8852 (021)
6305 990 0919

ایمیل موسسه

contact@behinrad.com

ساعات فعالیت

شنبه تا چهارشنیه 9.30 الی 17.30
پنج شنبه ها تا 14

تهران، خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ساعی ـ نرسیده به بیمارستان مهرگان ـ بن بست 36 ـ پلاک 7 ـ مجتمع ولیعصر 1 ـ طبقه اول ـ واحد 113

نماینده رسمی دانشگاه و کالج های معتبر بریتانیا و آمریکا
عضو رسمی کانون موسسات اعزام دانشجو
نماینده رسمی آژانس تحصیلات بین المللی در ایران
عضو رسمی موسسه آیسف آلمان

icef